Şehir Plancılarından açıklama

gün basına yansıyan açıklamanın kendileri tarafından yapılmadığını aktardı...

Yazılı açıklamam yapan İl Temsilciliği "TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği`nin 21.12.2012 tarihinde Şanlıurfa mücavir sınırları dışında yapılan imar planları ile ilgili olarak kamuoyuna yapılan duyuru metni bazı basın yayın organlarında “Vurgunu Durdurun” başlığı altında yayınlanmış olup, Şanlıurfa İl Özel İdaresi`ne yönelik “Vurgun, Arsaların peşkeş çekilmesi, yolsuzluk” iddialarının TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciğinin ismi kullanılarak iddia edilmiştir. Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği`nin kamuoyuna yapmış olduğu duyuru ile yazılan haber başlıkları arasında herhangi bir bağlantı olmadığı açıkça görülecektir. Tarafımızca, Dağeteği Bölgesinde yer alan taşınmazlara yönelik hazırlanan ve İl Genel Meclisi tarafından onaylanan imar planlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde asgari alan kullanımları belirlenen ilk ve orta öğretim tesis alanları, sağlık tesisleri, yeşil alan, ibadet yeri gibi gerekli teknik ve sosyal altyapı alanlarının yetersiz olduğu, geleceğin daha yaşanabilir ve sağlıklı kentlerini yaratabilmek adına mevzuatta tanımlanmış olan standartların sağlanması amacıyla kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yapılan açıklamamız aşağıda bulunan metinden ibarettir. Bunların haricinde haberde yer alan tüm iddia ve yorumlar ilgili medya grubuna aittir. Bu tür iddialar Şanlıurfa İl Temsilciliğimizi olduğu gibi konun muhatabı olan kurumları da töhmet altında bırakmaktadır. Temsilciğimizin ismi kullanılarak bilgimiz dışında yapılacak her türlü açıklamaya yönelik yetkimiz dahilinde olan Yasal hakkımızı kullanacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği`nin Dağeteği Bölgesindeki İl Genel Meclisince onaylanmış planlara ilişkin 21.12.2012 tarihinde yayınlanmış görüşüdür; Şanlıurfa İli, Dağeteği Köyü ve Civarının 1/100.000 Ölçekli çevre düzeni planında Konut Gelişme Alanı olarak belirtilmesine müteakip bu alanların İl Özel İdare yetki sınırları içerisinde kalan bölümlerinde, rantçı zihniyetler tarafından mevcut kentin Bahçelievler`i niteliğinde imar yapılaşmalarına gidilmiştir. Şehircilik normları ve günümüz şartları ışığında 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre %40`a kadar olan DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) bu alanlarda ortalama %20 ile %30 arasında düzenlenmiş olup; bu alanlarda yaşayacak kentlilerin sosyal tesis, yeşil alan ve eğitim tesisleri gibi başlıca yaşam ve hizmet alanları gasp edilmiştir.

GELECEĞİN ŞANLIURFASI İÇİN YÜZKIZARTICI NİTELİKTE

Bu araziler İl Özel İdaresinden Büyükşehir Belediyesinin yetki sınırlarına devrolunmadan önce yangından mal kaçırırcasına yine İl Genel Meclisinden geçirilen bu planlar modern kentleşme örneklerinden uzak olup geleceğin Şanlıurfası için yüz kızartıcı niteliktedir. Öyle ki bu şekilde yapılan planlardan biri incelendiğinde, şehircilik hesaplamalarına göre; 47 ha olan bu alanda 17.500 kişi yaşayacak olup sadece 1 Ortaöğretim Tesis Alanı ve bütünlük teşkil etmeyecek şekilde 1.1 ha yeşil alan bırakılmıştır. Aşağıda ki tabloda alanda yaşayacak nüfusa göre bu alanda olması gereken donatı ve olması gereken alanlarla, İncelenen alanda ki donatı ve alanları belirtilmiştir. Görüldüğü üzere bu alanda başlıca yaşam alanları düşünülmemiş olup, düşünülen donatı alanları ise asgarinin çok altındadır. Geleceğin Şanlıurfa`sını planlarken yapılan bu rant amaçlı plansızlıklar bu alanları yaşanılamaz kılacağı gibi çözüm üretmeye yönelik yaklaşacak kurumlara da altından kalkamayacakları külfetler getirecektir.  Bu andan sonra Hukuki süreçte dahil olmak üzere her türlü yasal takip ve müdahale hakkımızı başlatacak olup, gereğini yetkililere ve sayın halkımıza saygıyla duyururuz." denildi.

 

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR