Caber Kalesi ve Süleyman Şah Türbesi

Caber Kalesi, Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti`nin kurucusu Osman Bey`in dedesi Süleyman Şah`ın mezarının 30 Eylül 1975 tarihinde Süleyman Şah Türbesi müştemilatı ile birlikte, Halep`e 123, Şanlıurfa`ya 92 km uzaklıktaki Karakozak köyüne taşınana kadar burada olduğu varsayılır. Sözü geçen Süleyman Şah`ın Osman Bey`in dedesi mi, I. Kılıçarslan`ın babası mı olduğu, yoksa ikisi de mi olmadığı belirsizliğini korumaktadır. II. Abdülhamit devrinde buradaki türbe yeniden yaptırılmıştır.

Caber Kalesi`nin de içinde bulunduğu bölge, I. Dünya Savaşı`nın sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Daha sonra ise bölge, Suriye`ye bağlanarak Fransız mandasına bırakıldı.

Türkler için büyük manevi değer taşıyan Caber Kalesi, Fransa ile TBMM Hükûmeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşmasının 9. maddesi gereğince Türk Mezarı adı altında tanınan kabri, müştemilatı ile beraber Türkiye`ye bırakıldı ve Türkiye?ye orada muhafızlar bulundurma ve Türk bayrağını çekme hakkı tanındı.

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR