1355 Öğrenciye Pedagojik Formasyon Fırsatı

YÖK Tarafından artık üniversitelere verilen kaç öğrenciye pedagojik formasyon verme kararını Harran Üniversite geçtiğimiz gün yaptığı senato toplantısında belirledi. Daha önceleri yalnızca 200-300 öğrenci sayısı kadar Harran Üniversitesine YÖK tarafından verilen pedagojik formasyon kontenjanı üniversite senatosunun aldığı kararla ilk kez 1355 öğrenciye vermiş olacak. Bu karar Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerde büyük yankı uyandırdı. Bu kararla birlikte artık Harran Üniversitesi öğrencilerinin formasyon eylemi yaparken hiç kimse görmeyecek ve duymayacak.
Harran Üniversitesinin yaptığı duyuruda ?25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanlığı kararı ile, 2015-2016 Öğretim Yılı Güz II. Döneminde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına öğrenci kabulü için kontenjan belirlenmesi görevi üniversitemiz senatosuna verilmiştir. Bu kontenjan dâhilinde Üniversitemiz lisans son sınıfında okuyan öğrenciler ve eskiden mezun olmuş öğrencilerimiz ile diğer üniversite mezunları ve açıktan ve uzaktan eğitim alan diğer üniversitelerin lisans son sınıf öğrencileri için toplam 1355 kişilik kontenjan belirlenmiştir ?denildi.
KONTEJANIN YÜZDE 75?İ HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE AYRILDI
Bu kontenjanın yüzde 75?i (1015 kişi) Harran Üniversitesinin öğrencilerine ayrıldığının aktarılan duyuruda 1355 kişilik kontenjanın yüzde 25?inin(340 kişi) ise, diğer üniversite mezunları ve açıktan ve uzaktan eğitim alan diğer üniversitelerin lisans son sınıf öğrencileri için ayrıldığına yer verildi.
BAŞVURUDAKİ ZORUNLULUKLAR
Başvurularda bir takım zorunlukların getirildiğinin hatırlatıldığı duyuruda ?Başvurularda son sınıfta okuyan öğrenciler için transkript not ortalamasının; mezun olanlar için ise genel mezuniyet not ortalamasına ve eşitlik halinde mezuniyet yılının dikkate alınmasına (eşitlik olması durumunda mezuniyet tarihi günümüze daha yakın olan adaya öncelik verilir); kontenjana yerleştirme işleminde başarı durumuna (adaylar, 4?lük sistemdeki notlarını kendi üniversitelerince 100?lük sisteme dönüştürmek zorundadır. Lisans tamamlama yoluyla ön lisans da okumuş olan öğrencilerin hem ön lisans hem de lisans transkriptini ibraz etmesi gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan adaylar, başvurularını Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Bürosuna 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde şahsen veya yazılı vekâlet verdikleri (noter vekaletine gerek yoktur) kişiler aracılığı ile yapacaklardır. Posta ve faks yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesin kayıtlar ise noter vekaleti ya da şahsen yapılacaktır ?denildi.
KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK ÜCRET NASIL OLACAK?
Harran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylarla ilgili duyuru 28-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Üniversitenin ve Eğitim Fakültesi web sayfasında yapılacağı bildirildi. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının toplam ücretinin 2.050 TL olduğu birinci taksiti ise kesin kayıt sırasında 1025 TL olarak, ikinci taksit II. Dönemin başında 1025 TL olarak ödeneceğine yer verilen Harran Üniversitesi duyurusunda ?Adaylar kesin kayıtta Formasyon ücretinin ilk taksitine ilişkin banka dekontunu üzerinde TC kimlik No ve formasyon bedeli olduğunu belirtir bir ifade olmak kaydıyla (1025 TL) diğer belgelerle birlikte ibraz etmek zorundadır. Kesin kayıtlar 4-8 Ocak 2016 tarihleri arasında şahsen ya da noter vekaleti ile yapılacaktır. Kesin kayıt sonrası boş kalan kontenjanlara yedek listesindeki öğrenciler 11-12 Ocak 2016 tarihleri arasında başvurabileceklerdir. Yedek adayların kesin kaydı ise 13 Ocak 2016 tarihinde yapılacaktır. Üniversitemiz dışından başvuran lisans mezunları ve açık ve uzaktan eğitim alan son sınıf öğrencileri için yedek kontenjanı duyurusu ikinci defa yapılmayacak, buradan kalan boş kontenjanlar üniversitemiz öğrencileri için kullanılacaktır ?denildi.

 

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR