Yüzde 5 kuralı kaldırılıyor

Vergi düzenlemesine ilişkin kanun TBMM`ye sunuldu. ?Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi? 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Vergi Müfettişi İstihdamı? başlıklı ek 32 nci maddesini yeniden düzenliyor.
Yapılacak düzenleme ile vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında ilk yüzde 5?e girenlerin büyük ölçekli mükellefler, organize vergi kaçakçılığı ile mücadele ve örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması ve yurt dışı kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilmesi ve yüzde 5?e giremeyenlerin küçük ve orta ölçekli mükellefler ve katma değer vergisi iade incelemeleri grup başkanlıklarında görevlendirilmesi uygulaması kaldırılıyor.
 
Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler ve Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri grup başkanlıklarında görev yapmakta iken vergi müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde 5?inin Büyük Ölçekli Mükellefler, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar grup başkanlıklarında görevlendirilmesi uygulaması da kaldırılıyor.
Yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için giriş sınavında alınan puanın yüzde 30?u ile yeterlik sınavında alınan puanın yüzde 70?inin toplamının yüz puan üzerinden en az 65 puan olması şartı değiştiriliyor. Yeni şarta göre; yapılacak yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yeterlik sınavında alınan puanın yüz puan üzerinden en az 65 puan olması yeterli olacak.
 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetler, vergi kaçakçılığı suçlarının yaygınlığı, sektörel ve fonksiyonel vergi incelemelerine olan ihtiyaçlara göre, bu grup başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettişi sayısı %5 sınırlaması olmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.
 
Vergi Müfettiş Yardımcılarının, yardımcılık döneminde performans değerlendirmesinde başarısız olduğu için derecelerine uygun memur kadrolarına atanması kuralı kaldırılıyor.
Başmüfettiş kadrosuna atanma şartları arasında yer alan, Vergi Müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az 3 yıl performans değerlendirmesinde başarılı olma şartı, en az 6 yıl performans değerlendirmesinde başarılı olma şeklinde değiştiriliyor. (gazetevatan)

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR