Öğrenci affı Komisyon`dan geçti

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolunu açan tasarı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu`ndan geçti. Buna göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek. 

Düzenlemenin getirdiği haktan yararlanacaklara yatay geçiş konusunda da bazı kolaylıklar öngörülüyor. Bu kapsamda ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği okulun taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim senatolarının uygun görmesi halinde bu ilde bulunan üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecekler. Ayrıca, bu durumda olanlar istedikleri takdirde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans programlarında da eğitimlerine devam edebilecekler. 

MHP`nin verdiği önergeyle terör suçlarından hüküm giyenler düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Böylece teröristbaşı Abdullah Öcalan`ın üniversiteye dönüş yolu kapanmış oldu.
Tasarı metnindeki bu düzenlemenin 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren ilişiği kesilenleri kapsaması maddeden çıkarıldı. Buna göre, getirilen bu haktan yararlanacaklar için herhangi bir tarih sınırı öngörülmüyor. Ayrıca maddenin görüşülmesi sırasında verilen önergeyle Türk Silahlı Kuvvetleri`ne (TSK) bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler de kapsam içine alındı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR