Beklenen şike kararı açıklandı (Yenilendi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturmada adı geçen şüpheli kişi ve kulüplerle ilgili olarak bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağını, kararın, iddianamenin kabulü ve ardından federasyon tarafından savunmaların alınmasının ardından verileceğini açıkladı.


TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen şike soruşturmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu kararını açıklayarak, "Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının hukuka uygun ve adil bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, gizlilik kararının kaldırılması şarttır" dedi.


Futbolda yürütülen şike soruşturması kapsamında TFF Etik Kurulu`nun raporunu alan TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda gizlilik kararı nedeniyle soruşturmanın adil olarak gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle nihai karar almak için oluşacak savcılık iddianamesinin beklenmesini kararlaştırdı.
Yönetim kurulu kararlarını Swissotel`de düzenlenen ve federasyon yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısıyla açıklayan Aydınlar, şunları kaydetti:


"Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuzun olağanüstü bir süreçten geçtiği şu günlerde, kanun ve talimatların kurumumuza çizdiği çerçevede çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Bu süreçte, yine kanun ve talimatların bize tanıdığı sınırlar içerisinde, yaşanan tüm aşamaları kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Hepinizin bildiği gibi, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından 5894 Sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin 1. fıkrasının G bendi ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanunun 19. Maddesi çerçevesinde, talebimiz üzerine federasyonumuza teslim edilen belgeler Etik Kurulumuz tarafından bir süredir inceleniyordu. Bu belge ve delillerin, Etik Kurulu tarafından incelenmesi neticesinde oluşturulan rapor ve buna bağlı görüşler doğrultusunda,
Türkiye Futbol Federasyonu`nun almış olduğu karar ve görüşler aşağıdaki şekilde oluşmuştur:


1- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 157. maddesi uyarınca gizli olarak yürütülmektedir.


2- Soruşturma dosyası hakkında, Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 15.12.2010 tarih ve 2010/2468 sayılı kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 153. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gizliliğe dair ek kısıtlama kararı verilmiştir.


3- Belgeler teslim edilirken dosyadaki kısıtlılık kararı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği ayrıca bir üst yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.


4- Belgelerin federasyonumuzca bu aşamada şüpheli kulüpler ve gerçek kişilerle paylaşılması, Türk Ceza Kanunu`nun 285. maddesinde düzenlenen gizliliğinin ihlali suçunu oluşturacaktır. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olup, basın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır.


5- Söz konusu belgelerin paylaşılmasının, halen gizli bir şekilde sürmekte olan soruşturmanın selametini olumsuz şekilde etkileyeceği de açıktır.


6- Soruşturma evrakının anılan sebeplerle şüpheli kulüp ve gerçek kişilerle paylaşılamaması, federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında ilgili taraflara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin 6., Anayasamızın 36. ve Futbol Disiplin Talimatı`nın 72. maddesi ile teminat altına alınan savunma hakkının tanınmasına engel olmaktadır. Savunma hakkı tanınmadan yapılacak bir disiplin yargılamasının hak arama hürriyetini ve adil yargılanma hakkını ağır bir biçimde ihlal edeceği açıktır.


7- Her ne kadar, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı şüpheli vekillerine dosyaları inceleme hakkını vermiş ise de, söz konusu soruşturmada kulüplerin şüpheli sıfatını taşımamaları nedeniyle dosyaları inceleme hakkına sahip olamamaları, yine şüphelilerin dosyaları bizzat ve bütünüyle görememeleri, dosyalardan fotokopi alınmasına imkan verilmemesi de, federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında 
savunma hakkının gereği gibi kullanılmasını engelleyecektir.


8- Ayrıca, söz konusu soruşturma evrakı, federasyonumuza teslim edildiği an itibarıyla doğal olarak konuya ilişkin tüm belgeleri içermemektedir. Diğer yandan belgelerin federasyonumuza tesliminin ardından, söz konusu soruşturmanın kapsamı giderek genişlemiş, soruşturma derinleşerek çok sayıda kulüp ve futbol ailesine mensup gerçek kişiyi kapsar bir biçimde sürmüş ve halen de sürmektedir. Bu hususlarla ilgili hiçbir yeni belge ve bilgi zamanlama nedeniyle henüz federasyonumuza ulaşmamıştır.


Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının adil bir şekilde sürdürülebilmesi için, eksik olan bu belgelerin de federasyonumuza ulaşması gerektiği açıktır.


9- Anılan nedenlerle federasyonumuz yönetim kurulunca bu aşamada, karar verilmesi için gerekli delillerin tamamına erişilmeden ve savunma hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanımına imkan tanınmadan, vicdani kanaate varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağı kamuoyu takdirlerine sunulur.


10- Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının hukuka uygun ve adil bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, gizlilik kararının kaldırılması şarttır. Bunun için de Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 175. maddesi uyarınca iddianamenin kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak bu takdirde, şüpheli kulüp ve gerçek kişiler haklarındaki tüm iddiaları, bütün detaylarıyla ve açıklığıyla görüp inceleyebilecek ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.


Kısacası, federasyonumuzca, iddianamenin kabulüne bağlı olarak gizlilik kararının kalkmasını müteakip, derhal şüpheli kulüp ve gerçek kişilerin savunmaları alınacak, bu savunmalar ve tüm soruşturma evrakı incelenmek suretiyle, Etik Kurulu`ndan nihai rapor istenecek, daha sonra da hukuka ve adalete uygun bir karar verilecektir."


Aydınlar, kulüpler hakkında nihai karar beklenmeksizin, soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan ve tutuklanma kararına yaptıkları itirazları reddedilen futbol ailesi mensuplarının, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde tedbirli olarak PFDK`ya sevk edilmesine karar verildiğini söyledi.


TFF`nin PFDK`ya sevk ettiği isimler arasında tutuklu olarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu gibi isimler de bulunuyor.


Soruşturma kapsamında tutuklanmayan ve PFDK`ya sevk edilenler arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü futbolcuları Sezer Öztürk ve Semih Şentürk de yer aldı.


Mehmet Ali Aydınlar, sevk işlemlerinin, federasyona 20 Temmuz`da teslim edilen dosyalarda yer alan bilgi ve belgeler kapsamında, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde yapıldığını belirterek, "Federasyonumuzca yeni bilgi ve belgelere ulaşılmasını müteakip, şike ve teşvik primi eylemleri açısından gerekli incelemeler gerçekleştirilerek, yeni sevk işlemleri yapılabilecektir. Ayrıca, Hukuk Müşavirliğinin yetkisiz menajerlik, talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket eylemleri ile ilgili olarak, dosyalar üzerindeki disiplin sevklerine ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu`na yeni sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu, toplumsal anlamda çok geniş yankı bulan ve çok hassas bir içeriğe sahip olan bu özel konuyla ilgili hukuki açıdan en doğru kararı verebilmek için kanun ve talimatların tanıdığı tüm olanaklar dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Son derece deneyimli ve konusunun uzmanı kişilerden oluşan mevcut kurul ve kadrolarımızla Türk futbolunun bugüne kadar yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan bu konuyu çözüme kavuşturmak ve en adil kararı almak adına, çalışmalarımızı yargı organlarımızla birlikte uyum içerisinde sürdürdüğümüzün, tüm kamuoyu tarafından bilinmesini önemle rica ederiz" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR