MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞANLARIYLA BARIŞMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

Bu yıl 23.sü kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri öncesinde Türk Büro Sen İl Temsilcisi Lami Çetindağ Vergi Dairesi çalışanlarının sorunları lle ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Çetindağ yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi " Bu yıl 23`üncüsü kutlanan Vergi Haftası vesilesiyle, kendi hizmet kolumuz dahilindeki Maliye ve Gelir İdaresi çalışanlarının hangi şartlarda görev yaptıklarını ve sorunlarını bir,
kez daha gündeme taşımak amacıyla toplanmış bulunmaktayız.

      2005 yılında Maliye Bakanlığı yapılanmaya gitmiştir. fakat bu yeni yapılanma bırakın yenilikler getirmeyi eskiye nazaran bir gerilemeye sebep olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığından ayrıldıktan sonra yapılan yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler kurumun yapısında telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açmış ve personelin moral motivasyonunu ciddi anlamda zedelemiştir.

      Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarının %45`i boş dur bu da 33.900`kişiye tekamül etmektedir, dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

      Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, moral ve motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur.

ÇALIŞANLAR DA BARIŞ İSTİYOR !!!!!

      Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye ve Gelir İdaresi çalışanları bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Maliye Bakanlığı sürekli olarak, vatandaşlar için vergi ve varlık barışı politikaları uygulamaktadır, Bakanlıktan kendi çalışanlarıyla da bir an önce barışmasını beklemekteyiz.

      666 sayılı KHK ile Hükümet ek ücret ve göstergelerde yaptığı değişikliklerle üst bürokratların maaşına % 30`lara varan zamlar yaparken Maliye çalışanlarına göstermelik artışlar yapmış İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirlerdeki memurlara hiç artış yapılmamıştır. Hangi işin hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Hükümet bu uygulamasıyla dereceleri ve unvanları aynı olanların ücretlerini eşitleme yoluna giderek kolaycılığı seçmiştir.

      Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Aradan geçen yedi yıllık bir süreye rağmen bu sorun çözülemediği gibi daha da adaletsiz bir hale gelmiştir.


Buradan bir kez daha sesleniyoruz:

- Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılmasını,

- Aynı yerde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletsizliğinin mutlaka giderilmesini,

- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına geçişi ile ilgili görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedilikle açılmasını,

- Merkez ve taşra uzmanlığı ayrımına son verilmesini,

-Gelir ve gider uzmanlıklarında uygulanan kriterlerde birlik sağlanmasını,

-Lise ve ön lisans mezunlarına da uzmanlığa girme hakkının verilmesini,

-Uzmanlık sınavlarında süre sınırlamasının kaldırılarak sürekli hale getirilmesini,

- Özel hizmet tazminat oranlarının yeniden düzenlenmesini,

-Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalışan tüm unvanlara (şoför, güvenlikçi) VHKİ kadrolarının verilmesini ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an önce açılmasını, çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz.

      Hükümetin, Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla övündüğü ekonomimiz yüksek orandaki vergiler ve sıcak para ile ayakta durabilmektedir. Verginin ülke kalkınmasında önemli bir ivme olduğu hepimiz tarafından bilinmekte, ancak vergi oranlarının yüksek olması ve tabana yayılmamasından kaynaklanan vergi kaçakçılığı özendirilmektedir.

     Vergi politikaları oluşturulurken, vergi çalışanlarının öneri ve teklifleri alınmamaktadır. Maliye`de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılmaktadır.

     Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi
tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır.

     Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, vergi aflarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte,
personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir.

      Vergi Haftası kapsamında bir dizi etkinlik ve yarışma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde
Maliye çalışanlarının sorunlarına değinilmemektedir.

      Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerin de dahi çalışarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir,1990 Yılından beri kutlanan Vergi Haftası`nı, Maliye çalışanları ağır iş yükü, ücret adaletsizliği, haksızlıklar ve ayrımcılıktan dolayı kutlayamamaktır.

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR