CHP`DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet halk Partisi İl Sekreteri Aydın Paydaş gündeme ilişkin bir açıklama yaptı.  Paydaş yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi. " Şanlıurfanın bir fırsatlar şehri olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Genç ve dinamik nüfusu , sürekli artan kişi başına gelir miktarı , zengin turizm potansiyeli ve çevresinde yaşanan sosyo kültürel gelişmeler gayrimenkul sektörünü olumlu etkileyecektir.

            Gaziantep ve Diyarbakır gibi bölgenin iki büyük ve önemli kentiyle komşu olması , güneyinde geniş ve sulamaya elverişli tarımsal düzlüklere sahip olması , hem şehirleşme hem tarımsal gelişme , hem de sanayileşme açısından oldukça umut vaat eden stratejik avantajlardır.

            Yaptığımız tespitlerde inşaat sektörünün daha da canlanması için merkeze yakın gece kondu mahallelerinin dönüşümü ve ıslahı inşaat sektörünü canlandıracaktır. Bu nokta da şehrin yöneticilerine bir kez daha sesleniyoruz. İslah edilecek bölgelerde mutlaka ilerde site şeklinde veya toplu konutlaşmaya uygun nitelikte arsa üretilmesi gerekmektedir. 1000 m²’nin altındaki küçük  parseller şeklinde yapılan düzenlemelerin neticesinde oluşan mahallelerin modern hayatın gereklerine cevap vermediği ortadadır. Bu tip sahalarda otopark , yeşil alan , spor ve kültürel alanlar vb. birçok sosyal ihtiyaca cevap verecek nitelikte konut ve kent oluşmadığı , bu tip semtlerin ileride tercih edilmeyip konutların prim yapmadığı büyük şehirlerde gözlenmiştir. Ve küçük parsellerin gece kondu ve kaçak yapılaşmayı artırdığı gözler önündedir.  Eyyübiye , Yeşildirek , Sırrın , Devteşti , Açıksu ve Direkli’deki imar planında üretilen 250 m²’lik arsalarda olduğu gibi.

            Bireysel bir davranış biçimi olmaktan çıkıp , toplumsal bir hastalık haline gelen kaçak yapılaşma sorununu aşabilmek için öncelikle bütünlüklü bir imar ve kentleşme politikası benimsenmeli , kaçak yapıya ilişkin önlem ve yaptırımlarda bu bağlamda tanımlanmalıdır.

            Peki kaçak yapıyla ve gece konduyla nasıl mücadele ederiz?

a)Yeni kaçak yapı oluşumlarının denetlenmesinde , tahliye ve yıkımında açık sorumluluk ve yaptırımlar ile bu uygulamaların merkezden denetlenmesi olanağı ve yaptırımları getirilmelidir.

b)Kaçak ve sağlıksız yapı süreçlerinin oluşmadan önüne geçebilecek stratejiler tanımlanmalı , buna karşın oluşan ihlaller için , cezalandırma politikaları yanında özendirme politikaları da uygulanmalıdır.

 

 

c)İlgili bakanlığa yüksek riskli bölge kararı alma  ,  yerel yönetimlere ise yüksek riskli bölge kararı alınan alanlarda hızlı kamulaştırma , imar hakkı takası veya aktarımı , özel projeye uygulama alanı ilan etme yetkileri tanınmalı , kentsel dönüşüm projeleri başlatılmalıdır. (Yeşildirek kentsel dönüşümü projesini buna örnek gösterebiliriz.)

d)İmar ve yapılaşma ile ilgili tüm mevzuat taranarak çelişen konular giderilmeli , sadeleştirilmeli , abartılı  bürokratik işlemler arındırılarak , çağdaş , ekonomik , katılımcı bir yönetim sistemine dönüştürülmelidir. Ruhsat ve eklerine yönelik iş ve işlemler basit , açık kolay anlaşılır uygulanabilir ve şeffaf süreçler sonucunda tamamlanmalı , bunların gerçekleşmemesi halinde ağır yaptırımlar tanımlanmalıdır.

e)Her türlü kaçak yapıyı yapan  ,  yaptıran kadar bunların yapımına göz yuman dolaylı veya direkt destek sağlayan görevlilerin cezalandırılması da bütünlük bir imar ve yerleşme politikasının en temel parçalarında birini oluşturmalıdır.

            Kentlere ve kentlerin yaşanabilir mekanlar olarak kentsel dönüşüm projelerine gereksinim gözden kaçırılmamalıdır. Bunlar yapılmaksızın kaçak yapılaşma ve gece kondu alanlarının önlenemeyeceği ,  bu alanların mevcut politikalar ile dönüşümü sonucunda da yeni sorun ve açmazlarla dolu kent parçaları yaratılacağı bilinmelidir.  Bu anlamda hemşehrilerimize seslenmek istiyoruz .  İyisini , güzelini  düzgün çağdaş ve uygar olanını isteyelim. Ufkumuzu açmamız ,  küçük arazilerde , bahçesiz , otoparksız , daracık evlere sıkışmayan , değişimi önce bizim istememiz gerektiğini bilelim. Gelin şanlı tarih sayfamıza yakışan muhteşem bir Urfa’yı hep beraber kuralım".

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR