Bugün, 8 Temmuz 2020 Çarşamba

 Türksat  Uydusu  Frekans: 12685 - Symbol: 30000 - Polarizasyon: V (Dikey) - Fec: 2/3         TV Canlı İzle     

Memurlar ve sözleşmeli personelin yemek ücretleri yeniden belirlendi!

Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı memurlar ve sözleşmeli personelin yemek bedellerini yeniden belirledi. Tebliğde şunlara yer verildi: Bu Tebliğin amacı, 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir. Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar. Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

 
Memurlardan
 
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1.48 lira
 
1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2.50 lira
 
2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.09 lira
 
3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3.99 lira
 
4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.30 lira
 
4800’de daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5.92 lira asgari yemek ücreti alınacak.
 
Sözleşmeli personelden
 
Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 liraya kadar (4040 lira dahil) olanlardan 1.79 lira
 
Aylık brüt sözleşme ücretleri 6815 liraya kadar (6815 lira dahil) olanlardan 3.09 lira
 
Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 5.59 lira
 
Aylık brüt sözleşme ücretleri 9415 liraya kadar (9415 lira dahil) olanlardan 7.10 lira asgari yemek ücreti alınacak.
 
 
Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.Bu tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.
 

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR