Türkiye Vakıflar Bankasının hisseleri Hazineye devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete ‘de yer alan karara göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (banka)  hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi.

Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedileceği belirtildi.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR