Bugün, 8 Temmuz 2020 Çarşamba

 Türksat  Uydusu  Frekans: 12685 - Symbol: 30000 - Polarizasyon: V (Dikey) - Fec: 2/3         TV Canlı İzle     


Ömer Çapan


ASRIMIZIN ÖZLEMLE BEKLEDİĞİ MÜ'MİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Dünya, Kur'an'ın tanımladığı mü'mini bekliyor. Bundan ondört asır önce nasıl ki, insanların çarşı ve pazarda köle olarak satılacak kadar değersizleştiği, savaşların bitmediği, ahlakın yozlaştığı adına cahiliye denen o karanlık çağda nasıl ki insanlar Muhammed sav'in gelişini hasretle beklemekte idiyseler, bu günde insanlık Muhammediler'i hasretle beklemektedir.


Allah'tan gönderilen bütün davetçilerin ve uyarıcıların görevi manen mükemmel bir fıtratla yaratılan, maddeten san'atkarın sanatının bütün güzelliklerini yansıtan bir şaheser gibi kusursuz bir şekilde tasarlanan, akıl ve vicdan gibi şahsına münhasır hislerle donatılarak yeryüzüne gönderilen insanın, yaratılış gayesine ve fıtratına uygun bir şekilde  yaşamasını sağlamak, tertemiz fıtratını kirleten, bedenine zarar veren ve aklını örterek düşünmesini engelleyen içte ve dışta nefsin ve şeytanın etkilerinden koruyarak mutlu bir hayat yaşamasını sağlamaktır. 

Enfal suresi 24. ayeti kerimesinde Cenabı Allah cc şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin. Allah'ın kişi ile kalbi arasına girdiğini ve sonunda O'naun katında toplanacağınızı bilin." demesindeki hikmet de budur. Çünkü insanlığa hayat ve canlılık verecek tek çağrı islam'ın çağrısıdır. 

Malum şöyle bir hikaye anlatılır: "Adam, Pazar sabahı kalktığında haftanın yorgunluğunu çıkarmak için eline gazetesini alır ve bütün gün tembellik yapıp evde oturacağını düşünür. Tam bunları düşünürken çocuğu koşarak yanına gelir ve parka ne zaman gideceklerini sorar.

Sorduğu gibi de çocuğuna daha önce bu hafta için söz verdiği hatırlar. Ama dışarı çıkmak istemediği için bir bahane uydurmaya karar verir. Elindeki gazetenin ek olarak verdiği dünya haritasına gözleri ilişir. Önce dünya haritasını küçük küçük parçalara ayırır ve oğluna ‘eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni hemen parka götüreceğim’ der. Sonra da içinden ‘böylece zaman kazandım, dünyanın en iyi coğrafya profesörünü de getirse bu haritayı akşama kadar düzeltmez’ diye düşünür pişkin pişkin.

Aradan on dakika gibi kısa bir süre sonra; çocuk babasına koşarak gelir ve ‘ baba, haritayı düzelttim! Haydi, artık parka gidebiliriz’ diyerek özenle yapıştırmış olduğu gazeteyi tek parça halinde babasına uzatır. Ama baba gözlerine inanamaz, gazeteyi dikkatlice inceler. Ve görüyor ki çocuğu, gerçekten de hiçbir hata yapmadan sadece on dakika gibi az zaman diliminde paramparça ettiği dünya haritasını eksiksiz karşısında görüyor. Hayretler içerisinde çocuğuna nasıl yaptığını sorar. Oğul; bana verdiğin haritanın arka yüzünde bir insan resmi vardı. Önce o insan resmini düzelttim, sonra baktım ki; İnsanı düzeltince dünyada böylece kendiliğinden düzelmiş oldu."

işte bundan dolayı Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler, nebiler, davetçiler, kitaplar insana yoğunlaşmış ve onu düzeltmeye yoğunlaşmışlardır. Hz. Peygamber sav'in ilk davet yöntemine baktığımız zaman köleliğin, zulmün, adaletsizliğin, faizin, içkinin, zinanın her türlü yaygın olduğu, Kabe'nin putlarla dolduğu ve insanların putlara ibadet ettiği bir ortamda direk cahiliye'yi hedef almamış birebir insanı hedef almış, teke tek insanlarla ilgillenmiş, önce gönüllerde gönüllerdeki putların yıkılmasını temin etmiş daha sonra dışardaki putların tesiri kalmayınca onları insanlar kendi elleriyle yıkmışlardır. İnsanın düzelmesinden bahsederken düzgün insan nasıl olmalıdır, hangi özellikleri taşımalıdır diye sormak gerekirse, işte Cenabı Allah cc, Kur'an'da mü'minlerin özelliklerini başlıklar halinde anlatıyor. Şimdi bu sayacağım özelliklerin kaç tanesini kendimizde bulunduruyoruz ve kaç tanesine sahip değiliz diye kendimizi sorgulayalım ve taşıdığımız güzel özelliklerden dolayı Rabbimize şükredelim, sahip olmadıklarımıza da sahip olmaya niyet edip çalışalılm inşaallah. İşte Rasulullah sav'in hayatında, ahlakında yaşam bulan her birimizin ezberleyip yaşaması gereken gereken özellikler şunlardır: 

 1. Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperir. - Enfal : 2
 2. Allah'a asla şirk koşmazlar. - Furkan : 68
 3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. - Furkan : 68
 4. Zinaya asla yaklaşmazlar. - Mü'minun : 5
 5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. - Mü'minun : 29
 6. Anne ve babaların "öff" bile demezler. - İsra : 23
 7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. - Mü'minun : 3
 8. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. - Tevbe : 5
 9. Asla zanda bulunmazlar. Casiye : 24
 10. Cahillerle asla tartışmazlar. - Furkan : 63
 11. Kınayıncının kınamasından korkmazlar - Maide : 54
 12. Asla yalan söylemezler. - Mü'minun : 8
 13. Emanetlerine ihanet etmezler. - Bakara : 177
 14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. - Bakara : 177
 15. Zekatlarını hakkıyla verirler. - Bakara :177
 16. Yetimin hakkını asla yemezler. - Nisa : 2
 17. Yolda kalmışlara yardım ederler. - Bakara :177
 18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. - Fetih : 29
 19. İnsanların kusurlarını affederler. - Ali imran : 135
 20. Yalnızca Allah'a dayanır, O'na güvenirler. - Tevbe : 20
 21. Kafirler ile Allah yolunda savaşırlar. - Ali imran : 28
 22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. - Ali imran : 133
 23. Kızdıkları vakit öfkelerini yenerler. - Ali imran : 133
 24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. - En'am 108
 25. Haksız yere cana kıymazlar. - En'am : 151
 26. Allah'ın ayetlerini (az bir pahaya) satmazlar. - Ali imran : 199
 27. Hakkı bile bile gizlemezler. - Bakara : 44
 28. İnananlara "sen mü'min değilsin" demezler. - Nisa : 94
 29. Resullerden hiçbirini birbirinden ayırt etmezler. - Bakara : 136
 30. Yeryüzünde alçakgönüllü olarak yürürler. - Furkan : 63
 31. Ölçüyü ve tartıyı doğru yaparlar. - En'am : 52
 32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. - Bakara : 168
 33. Asla yalancı şahitlik yapmazlar. - Furkan : 72
 34. Dillerini eğip bükerek (geveleyerek) konuşmazlar. Nisa : 135
 35. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. - En'am : 151
 36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. - En'am : 151
 37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. - Nahl : 91
 38. Adaklarını yerine getirirler. - İnsan : 7
 39. Allah'ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. - Ra'd : 20
 40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. - Bakara : 177
 41. Yolda kalmışara ve hastalara yardım ederler. - Bakara : 177
 42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. :- Bakara : 177
 43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. - Bakara : 177
 44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. - Enfal : 3
 45. Geceleri az uyurlar. - Zariyat : 17
 46. O gün, yıüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. - Fetih : 29
 47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. - Enfal : 71
 48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. : Maide : 101
 49. Yapacakları işleri kendi aralarında istişare ederler. - Şura : 38
 50. Gerçeketen felaha kavuşanlardır. -  Mü'minun : 1

 

Cenabı Allah bu mübarek cuma sabahı hürmetine cümlemize bu özellikleri taşımayı ve en azından bu temel özellikleri taşımaya yoğun gayret göstermeyi nasib etsin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Ve neslimizi her türlü maddi ve manevi buhranlardan muhafaza eylesin.

Cumanız mübarek olsun selam ve duası ile...

 

iletişim adresim: omercapan79@gmail.com