Bugün, 21 Ekim 2021 Perşembe

 Türksat  Uydusu  Frekans: 12685 - Symbol: 30000 - Polarizasyon: V (Dikey) - Fec: 2/3         TV Canlı İzle     


Ömer Çapan


KIYAMET HABERCİSİ GİDİŞLER...

Kaybımızın büyüklüğünü daha iyi anlamak için, Alimlerin ölümünün ne anlama geldiğini Allah Rasulu sav bakın nasıl ifade ediyor; "İlmin azalması ve cehaletin ortaya çıkması kıyamet alametlerindendir." (Buhari, 239)


"Alimler peygamberlerin varisleridir." buyuruyor Allah rasulu sav...

Üzülerek ifade edeyim ki, son günlerde Allah'ın peygamberlerinin mirasçıları olan alimler bir bir aramızdan ayrılıyor ve hem fena, hem de fani olan dünyadan ayrılıp ebedi aleme göç ediyor bizleri terkediyorlar ve belki çoğumuz farkında değiliz ama giderken peygamber sav'in mirası da onlarla beraber gidiyor. Peygamber mirası nedir diye soracak olursanız, işte onu da kainatın efendisi bildiriyor: "Şüphesiz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın, ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygamberler miras olarak ancak ilim bırakırlar. Bu yüzden kim peygamberlerin mirası olan ilmi elde ederse tam bir hisse almış olur." (Buhari, Ebu Davud, ibn Mace) 

Hem ümmet genelinde, hem de peygamberler şehri Şanlıurfa 'da Covid 19 denilen virüs sebebiyle başta değerli alim,' 'aziz insan' Abdülaziz KUTLUAY, bir dönemin gençliğine damga vurmuş 'dava adamı' Mehmet URAL hocamız, Şığ Cevher İLHAN ile Şığ Mahmut İLHAN kardeşler ve son olarak ömrünü ilme ve insanlığa adamış bir çok dünyevi makamı elinin tersiyle iterek 37 (otuz yedi) yıl boyunca Dergah (Mevlidi Halil) Camii'nde Peygamber mihrabında namaz kıldırmış, vaaz ve sohbetleriyle minberden hakkı ve adaleti haykırmış, ilimizde ve bölgemizde toplumsal kaos ve çatışmaya dönüşebilecek bir çok meseleyi ilmi ve feraseti ile önlemiş, ilmi ile âmil büyük alim Molla Sabri YAZAR hocamızı da kaybettik...
Hepimizin başı sağolsun. Elbette her insanın ölümü bizler için üzüntü sebebidir, ancak alimlerin ölümü çok daha büyük bir acı ve ızdırap kaynağıdır. Hele de adeta batmaya başlayan bir gemiden kaçan güvertedeki insanlar misali peşpeşe yokolmaya doğru giden dünya gemisini terkedercesine alimlerin ölümleri bizleri üzdü hem de düşündürmeye başladı. Acaba gerçekten batıyor muyuz diye. İyiler gemiyi bir bir terkederken 'Bu gidiş nereye.?' diye sorabilmek geliyor insanın içinden.

Bir insanın ölümü kendisine yakın olan, seven, irtibatlı olan sınırlı sayıda insanları etkilerken, Alimin ölümü bazan bir şehri, bazan bir ülkeyi, bazan da bütün insanlığı etkiler. İşte bundan dolayı Allah Rasulu sav: "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir."

Alem yani insanlık ne zaman ki, sıratı mustakim'den uzaklaşır, zulme meyleder, ahireti unutur dünyaya meylederse, nimetlerinden istifade ettiği halde nimet verene isyan ederse, işte o zaman alimler, insanlığa yeniden Kur'an ve Sünnet 'in insanlığa hayat veren düsturlarını hatırlatarak diriliş reçetesini sunarlar.

Âlimler bulundukları toplumda adeta' emniyet sibobu' görevi görürler. Uyuyanları uyandırır, ölü kalpleri Allah'ın izniyle diriltirler.

Âlimler bulundukları toplumda adaletin, hakk'ın, emniyet ve barışın teminatıdırlar. O yüzden her insanın ölümü bir kayıptır ancak Âlimlerin ölümü toplumlar için çok daha büyük bir kayıptır...

Kaybımızın büyüklüğünü daha iyi anlamak için, Âlimlerin ölümünün ne anlama geldiğini Allah Rasulu sav bakın nasıl ifade ediyor; "İlmin azalması ve cehaletin ortaya çıkması kıyamet alametlerindendir." (Buhari, 239)  "Şüphesiz Allah, ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek ilmi kaldırır. Nihayet hiçbir alim kalmayınca halk, cahil insanları reis edinirler.! Onlara bir takım sorular sorulurda (onlarda bilgisizce cevap vererek) hem kendileri sapıklığa düşerler, hem de insanları düşürürler." (Buhari,256)

Hepimize düşen görev, yaşayan ulaşabildiğimiz peygamber varislerinin ruhları kabzedilip aramızdan ayrılmadan onlardan istifade etmeli, ilme talip olmalı, ilimle meşgul olmalı böylece bu mirastan hissemizi almalıyız. 

Rabbim başta merhum Abdülaziz KUTLUAY ve Molla Sabri YAZAR olmak üzere vefat etmiş, ilmiyle âmil tüm alimlerimize rahmet etsin. Onları ve cümlemizi Efendimiz sav'in şefaatine nail eylesin. Hasta yatağında tedavi gören tüm kardeşlerimize ve İbrahim TORU kardeşimize de hayırlı acil şifalar versin inşaallah. 

Selam ve duâ ile...